ἀπειλήσεται

ἀπειλήσεται
ἀπειλέω
keep away
aor subj mid 3rd sg (epic)
ἀπειλέω
keep away
fut ind mid 3rd sg
ἀ̱πειλήσεται , ἀπειλέω
keep away
futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic)
ἀπειλέω 1
keep away
aor subj mid 3rd sg (epic)
ἀπειλέω 1
keep away
fut ind mid 3rd sg
ἀπειλέω 2
hold out
aor subj mid 3rd sg (epic)
ἀπειλέω 2
hold out
fut ind mid 3rd sg
ἀ̱πειλήσεται , ἀπειλέω 2
hold out
futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”